CSR แม็กซิสปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 4/19

2019/05/03
Maxxis Thailand ร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดระยอง ...
» เพิ่มเติม...
กิจกรรม CSR ร่วมใจเก็บขยะ บริเวณ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
2019/04/19

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทแม็กซิส ไทยแลนด์ ได้จัดกิจกรรม C...
» เพิ่มเติม

ร่วมสนับสนุนค่ายสิงห์ครามอาสา ปันใจให้น้อง 2562
2019/04/19

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 บริษัท Maxxis Thailand ได้ร่วมสนับสนุน...
» เพิ่มเติม

บริษัท Maxxis Thailand ร่วมใจช่วยเหลือค่ายอาสา
2019/04/19

ตัวแทนจากบริษัทแม็กซิสไทยแลนด์ ร่วมกับค่ายอาสามหาวิทยาลัยบูรพา ปั...
» เพิ่มเติม