ร่วมงานกับเรา

Monitor Engineer นักพัฒนาโปรแกรมควบคุม
รายละเอียดงาน
 • พัฒนาและแก้ไขโปรแกรมควบคุมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์(VB,VB.net)
 • วิเคราะห์โครงสร้างเเละกระบวนการระบบ Monitor
 • จัดเก็บข้อมูลของไลน์การผลิต
 • สำรองข้อมูลโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร
 • พัฒนาและแก้ไขการทำงานระว่างโปรแกรมและอุปกรณ์GP
 • สร้างและแก้ไขโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์แสดงผล

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย-หญิง

จำนวน
    3 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-30 ปี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถจัดการและบริหารการทำงานของตนเองได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ต้องก้าวทันและพัฒนาระบบให้ทันเทคโนโลยีใหม่ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานออกแบบและวิเคราะห์ระบบจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีต้อนรับนิสิตและนักศึกษาจบใหม่
IMPORT SALES STAFF เจ้าหน้าที่นำสินค้าเข้า
รายละเอียดงาน
 • Receive and collect orders including recheck the price before issuing invoice.
 • Follow the shipment and important documents.
 • Contact with related section/ delivery goods/ deal with the shipping to solve the problem at the port and follow the claim cases.

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย-หญิง

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male or Female age. between 22-28 years
 • Bachelor degree in Marketing or related fields. / GPA.2.50 up
 • Can speak English for communication fluently.
 • Can work under pressure.
 • Can go abroad or upcountry.
 • Toeic 550up
 • Marketing experience 0-1 year
EXPORT SALES STAFF เจ้าหน้าที่ส่งออกสินค้า
รายละเอียดงาน
 • Receive and run the process of orders.
 • Make a credit note by the promotion.
 • Issue the billing and follow payment &Export Follow and deal with customer complaint.
 • follow delivery process and important document/ Coordinate with outside organization delivery goods and solve a problem about export declaration.
 • Deliver goods and solve a problem about export declaration.

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย-หญิง

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male or Female age. between 22-28 years
 • Bachelor degree in Marketing or related fields. / GPA.2.50 up
 • Marketing experience 0-1 year
 • Ability to work under pressure and fast learner Skills.
 • Can work under pressure.
 • Good communications skills.
 • Can operate with related department.
 • TOEIC Score 550UP
OEM SALE STAFF เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า OEM
รายละเอียดงาน
 • Project Management (Both of new project & current project & CSR)
 • Automotive Market Analysis & Management.
 • Summary Monthly Sales Report.
 • Coordinate about product information. And communicate creating understanding with customers.

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย-หญิง

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Male or Female age. between 22-30 years
 • Bachelor degree in Marketing or related fields. / GPA.2.50 up
 • Work Experience 0-2 years.
 • Knowing about Automotive Market will be special considered
 • Good analytical and problem solving skills.
 • Possess excellent communication skills, team working and interpersonal skills.
 • Possess a driving license.
 • TOEIC Score 500UP
 • Excellent command of both written and spoken English.
 • Ability to work under pressure and possess good emotional control.
 • Able to work in high intensive competition environment.
สวัสดิการ
 ค่ากะ
 ประกันกลุ่ม
 ของขวัญวันเกิด
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ชุดพนักงาน
 ค่าอาหารกลางวันและโอที
 เบี้ยขยัน
 รถรับ-ส่ง
 โบนัสประจำปี
วิธีการสมัคร
  - ส่งประวัติผ่าน
 • E-Mail : mitm8@maxxis.co.th
 • E-Mail : hr_recruit@maxxis.co.th
  - สมัครผ่าน
 • www.jobthai.com
ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • โทร : 082-0601259 / 038-955-856 ต่อ 8156, 8157, 8135

LOGIN