ร่วมงานกับเรา

OEM Sale Staff / เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า OEM **Toeic 500 up
รายละเอียดงาน
 • Project Management (Both of new project & current project & CSR)
 • Automotive Market Analysis & Management.
 • Summary Monthly Sales Report.
 • Coordinate about product information. And communicate creating understanding with customers.

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    หญิง

จำนวน
    2 อัตรา

คุณสมบัติ
 • Female age. between 22-28 years
 • Bachelor degree / GPA.2.50 up
 • Work Experience 0-2 years. / TOEIC Score 500UP
 • Knowing about Automotive Market will be special considered.
 • Good analytical and problem solving skills.
 • Possess excellent communication skills, team working and interpersonal skills.
 • Excellent command of both written and spoken English.
 • Ability to work under pressure and possess good emotional control.
 • Able to work in high intensive competition environment.
 • Possess a driving license.
เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์และกระบวนการ/Product and Process Technical Staff
รายละเอียดงาน
 • ตรวจติดตามกระบวนการของฝ่ายผลิต
 • ยกระดับอัตราการผ่านของ Size OEที่ผลิต
 • ดำเนินการทดลองปรับปรุงยกเลิกNo Carbon
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต
 • ดำเนินการทดลองและติดตามความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ NG
 • วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและควบคุมให้เป็นมาตรฐาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เป็นพนักงาน MIT/ ระดับ JU ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
TWI Training Staff
รายละเอียดงาน
 • ผลักดันแผนการคัดเลือกวิทยากรTWI และการติดตามประเมินวิทยากรที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการสอนงานของวิทยากรTWI ให้ตรงตามมาตรฐานของบริษัท
 • ควบคุม ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการสอนและสื่อการสอนงาน TWI
 • ควบคุมการฝึกอบรมและประเมิน วิทยากร TWI ในไลน์การผลิต
 • ตรวจสอบวิเคราะห์กระบวนการทำงานในไลน์ผลิตให้สอดคล้องกับการจัดทำหนังสือมาตรฐานการทำงาน (SOP)
 • ควบคุมตรวจสอบหนังสือมาตรฐานการทำงานในไลน์ผลิต (SOP) ให้ได้ตามมาตรฐาน
 • ควบคุม ตรวจสอบการปฎิบัติงานและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องตามหนังสือมาตรฐานการทำงาน (SOP)
 • ควบคุมการขึ้นทะเบียนและดูแลเอกสารหนังสือมาตรฐานการทำงาน (SOP)

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    หญิง

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เป็นพนักงาน MIT/ ระดับ JU ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่บุกเบิกผลิตภัณฑ์ OE /OE Product Development Staff
รายละเอียดงาน
 • ออกแบบสเปคเพื่อแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์
 • ทดสอบสมรรถนะของยางทดลอง
 • จัดทำสเปค pre-launch และ production
 • ควบคุมบันทึก/ตรวจเช็คและจัดเก็บเอกสารภายนอกของลูกค้า OE
 • กำหนดและควบคุมสเปคของยางล้อ
 • ทดลองผลิต Prototype

สถานที่ปฏิบัติงาน
    บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

เงินเดือน
    Company Structure

เพศ
    ชาย

จำนวน
    1 อัตรา

คุณสมบัติ
 • เป็นพนักงาน MIT/ ระดับ JU ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 ค่ากะ
 ประกันกลุ่ม
 ของขวัญวันเกิด
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ชุดพนักงาน
 ค่าอาหารกลางวันและโอที
 เบี้ยขยัน
 รถรับ-ส่ง
 โบนัสประจำปี
วิธีการสมัคร
  - ส่งประวัติผ่าน
 • E-Mail : mitm8@maxxis.co.th
 • E-Mail : hr_recruit@maxxis.co.th
  - สมัครผ่าน
 • www.jobthai.com
ติดต่อฝ่ายบุคคล
 • โทร : 082-0601259 / 038-955-856 ต่อ 8156, 8157, 8135

LOGIN